Volleybal Wageningen

Maandagavond recreanten volleybalcompetitie

 

aanloop9.jpg
Kom niet naar de sporthal als je corona gerelateerde klachten hebt.
 
Houdt (buiten de volleybalvelden) overal minimaal 1,5 meter afstand.
 
Teams spelen het hele seizoen zoveel mogelijk in een vaste samenstelling.
 
Kom pas 5 minuten voor aanvang van de wedstrijd naar de sporthal.
Neem plaats op de tribune en houdt ook daar 1,5 meter afstand.
Het is niet toegestaan om de volleybalvelden heen te gaan staan of warm te lopen/spelen.
 
Was of desinfecteer voor en na de wedstrijd je handen.
 
Houdt zoveel mogelijk rechts bij het binnenkomen en verlaten van de sporthal.
 
Kom in wedstrijdkleding naar de sporthal.
Omkleden in de kleedkamers is niet toegestaan.
Alleen het wisselen van de schoenen is in de kleedkamers toegestaan. 
Er mogen geen kledingstukken of sporttassen in de kleedkamers achtergelaten worden.
 
Toiletgebruik dient tot een minimum beperkt te worden.
Ga geen water uit een kraan drinken.
 
Na afloop van de wedstrijd worden er geen handen geschud met de tegenstanders.
 
Douchen is niet toegestaan.
 
Verlaat na de wedstrijd zo snel mogelijk de sporthal.
 
Er mogen tijdens de wedstrijden geen toeschouwers in de sporthal.
 
De contactpersoon is verantwoordelijk voor de naleving van dit coronaprotocol door zijn
team.
Bij herhaalde overtreding van dit coronaprotocol door een team, kan dit team door het
bestuur een sanctie worden opgelegd.
 
 

Nieuws

 

CORONAPROTOCOL

Ook in onze sporthal "de Aanloop" gelden in verband met de corona maatregelen een aantal beperkingen in het gebruik ervan. 

Deze staan vermeld in het Coronaprotocol Volleybal Wageningen dat speciaal hiervoor is opgesteld. 

Alle contactpersonen van de teams hebben dit ontvangen en als het goed is aan alle spelers doorgegeven. 

Mocht je het niet hebben ontvangen of kwijt zijn, het staat ook op deze internetsite vermeld onder de tab "Cororonaprotocol". 

Mocht tijdens een controle blijken dat we ons niet aan de corona maatregelen houden, dan kan ons de toegang tot de sporthal worden ontzegd. 

HOUDT JE ALS SPELER DUS AAN DIT CORONAPROTOCOL! 

 

KROKETTENTOERNOOI

18 januari 2021.

 

GEEN VOLLEYBAL

14 december 2020.

28 december 2020. 

 
 
 
 
What do you want to do ?
New mail